Dr. Marija Stojanović – ordinacija dentalne medicine

Dr. Marija Stojanović – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 319376

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Šibenik
Šifra ordinacije: 478347839
Status: koncesija

Adresa: Drniš, Ulica Josipa Kosora 14
Broj i naziv pošte: 22320 Drniš

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1563