Dr. Marija Švub – ordinacija dentalne medicine

Dr. Marija Švub – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 320735

Naziv područnog ureda/područne službe: Bjelovar
Šifra ordinacije: 098309838
Status: koncesija

Adresa: Bjelovar, Ul. Nikole Jurišića 11
Broj i naziv pošte: 43000 Bjelovar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2366