Dr. Marija Tomić – ginekološka ordinacija

Dr. Marija Tomić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0105023

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 885388534
Status: koncesija

Adresa: Gornja Dubrava, Grižanska Ulica 4/I
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6987