Dr. Marina Gruevski Štros – ordinacija dentalne medicine

Dr. Marina Gruevski Štros – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 332415

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin
Šifra ordinacije: 883988399
Status: koncesija

Adresa: Rovinj, Ulica Mattea Benussija – Via Matteo Benussi 6
Broj i naziv pošte: 52210 Rovinj

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2272