Dr. Marina Kirhmajer Taboršak – ordinacija dentalne medicine

Dr. Marina Kirhmajer Taboršak – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 349305

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Virovitica
Šifra ordinacije: 900006650
Status: dom zdravlja

Adresa: Virovitica, Ulica Ljudevita Gaja 21
Broj i naziv pošte: 33000 Virovitica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2202