Dr. Marina Lichter Štajduhar – pedijatrijska ordinacija

Dr. Marina Lichter Štajduhar – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0049581

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 430743076
Status: koncesija

Adresa: Donji Grad, Ulica Josipa Runjanina 4
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1039