Dr. Marina Mladiček – ordinacija dentalne medicine

Dr. Marina Mladiček – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 7843844

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900015381
Status: dom zdravlja

Adresa: Maksimir, Ulica Lavoslava Švarca 20
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1718