Dr. Marina Moharić-Pranjić – medicina rada

Dr. Marina Moharić-Pranjić – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: MEĐIMURSKA
Status: koncesija

Adresa: I.g.kovačića 1E
Broj i naziv pošte: 40000 Čakovec

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: