Dr. Marina Starčević-Perica – ordinacija dentalne medicine

Dr. Marina Starčević-Perica – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 330388

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 190719079
Status: koncesija

Adresa: Viškovo, Marinići, Marinići 5
Broj i naziv pošte: 51216 Viškovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2102