Dr. Marinela Planinić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Marinela Planinić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0157660

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci
Šifra ordinacije: 218821883
Status: koncesija

Adresa: Vukovar, Trg Kralja Tomislava 2
Broj i naziv pošte: 32000 Vukovar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1081