Dr. Mario Zadro – ginekološka ordinacija

Dr. Mario Zadro – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0152005

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 204320437
Status: koncesija

Adresa: Sesvete, Zagrebačka Cesta 15
Broj i naziv pošte: 10360 Sesvete

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 5913