Dr. Martina Rački Tomac – ordinacija dentalne medicine

Dr. Martina Rački Tomac – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 343668

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 233323333
Status: koncesija

Adresa: Delnice, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 1
Broj i naziv pošte: 51300 Delnice

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2126