Dr. Matija Dvornik – ordinacija dentalne medicine

Dr. Matija Dvornik – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 352505

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Karlovac
Šifra ordinacije: 900001178
Status: dom zdravlja

Adresa: Karlovac, Dr.vladka Mačeka 48
Broj i naziv pošte: 47000 Karlovac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1553