Dr. Mia Brajović Blašković – pedijatrijska ordinacija

Dr. Mia Brajović Blašković – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0148881

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 900017155
Status: dom zdravlja

Adresa: Rijeka, Avelina Turka 2
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1466