Dr. Miljan Maljković – ordinacija dentalne medicine

Dr. Miljan Maljković – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 347558

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 277927790
Status: koncesija

Adresa: Skrad, Skrad, Josipa Blaževića – Blaža 9
Broj i naziv pošte: 51300 Delnice

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1479