Dr. Mima Mrša Banovac – ordinacija dentalne medicine

Dr. Mima Mrša Banovac – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 343137

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci
Šifra ordinacije: 233023305
Status: koncesija

Adresa: Ivankovo, Rojičani 2
Broj i naziv pošte: 32281 Ivankovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2451