Dr. Mira Ljepović – medicina rada

Dr. Mira Ljepović – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: KARLOVAČKA
Status: koncesija

Adresa: Dr.andrije Štampara 3
Broj i naziv pošte: 47000 Karlovac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: