Dr. Mira Vukšić – medicina rada

Dr. Mira Vukšić – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA
Status: koncesija

Adresa: Kralja Zvonimira 23
Broj i naziv pošte: 22000 Šibenik

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: