Dr. Mirjana Đurković-Grisonic – pedijatrijska ordinacija

Dr. Mirjana Đurković-Grisonic – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0021784

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin
Šifra ordinacije: 433643366
Status: koncesija

Adresa: Umag, Ulica E.pascalia 3A
Broj i naziv pošte: 52470 Umag

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1213