Dr. Mirjana Radiković-Augustić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Mirjana Radiković-Augustić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 317349

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Čakovec
Šifra ordinacije: 722272227
Status: koncesija

Adresa: Mursko Središće, V.nazora 19
Broj i naziv pošte: 40315 Mursko Središće

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1829