Dr. Mirjana Radovanac – ginekološka ordinacija

Dr. Mirjana Radovanac – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0111651

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin
Šifra ordinacije: 281028109
Status: koncesija

Adresa: Rovinj, Ulica Domenica Pergolisa – Via Domenico Pergolis 10/A
Broj i naziv pošte: 52210 Rovinj

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 052 814 458

Broj pacijenata: 7183

Radno vrijeme:
utorak, srijeda, petak: prijepodnevna smjena
ponedjeljak, četvrtak: poslijepodnevna smjena

prijepodnevna smjena poslijepodnevna smjena
radno vrijeme 07:00 – 14:30 13:00 – 20:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00 16:00 – 16:30