Dr. Mirka Štimac-Marinković – ordinacija dentalne medicine

Dr. Mirka Štimac-Marinković – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 334405

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 856185612
Status: koncesija

Adresa: Supetar, Mladena Vodanovića 24
Broj i naziv pošte: 21400 Supetar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2109