Dr. Mirko Pavošević – pedijatrijska ordinacija

Dr. Mirko Pavošević – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0067865

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 764576453
Status: koncesija

Adresa: Valpovo, Ulica Kralja Petra Krešimira Iv 4
Broj i naziv pošte: 31550 Valpovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1262