Dr. Miroslav Miličević – ordinacija dentalne medicine

Dr. Miroslav Miličević – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 332151

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 204620465
Status: koncesija

Adresa: Gornja Dubrava, Zagreb, Treće Poljanice 7/I
Broj i naziv pošte: 10040 Zagreb-Dubrava

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1641