Dr. Miroslav Prpić – ginekološka ordinacija

Dr. Miroslav Prpić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0110612

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Gospić
Šifra ordinacije: 059505958
Status: koncesija

Adresa: Senj, Stara Cesta 43/II
Broj i naziv pošte: 53270 Senj

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 4291