Dr. Monika Kozumplik Šantek – pedijatrijska ordinacija

Dr. Monika Kozumplik Šantek – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0166634

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900014857
Status: dom zdravlja

Adresa: Gornja Dubrava, Ljubijska Ulica 60
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1224