Dr. Nada Jelavić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Nada Jelavić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0073563

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 869086901
Status: koncesija

Adresa: Vrgorac, Vukovarska 23
Broj i naziv pošte: 21276 Vrgorac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1686