Dr. Nataša Dančulović Škalamera – pedijatrijska ordinacija

Dr. Nataša Dančulović Škalamera – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0183083

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 900003359
Status: dom zdravlja

Adresa: Kastav, Šporova Jama 1
Broj i naziv pošte: 51215 Kastav

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1479