Dr. Nataša Petrinić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Nataša Petrinić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 337875

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 241424143
Status: koncesija

Adresa: Novi Vinodolski, Kralja Tomislava 24
Broj i naziv pošte: 51250 Novi Vinodolski

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2015