Dr. Nikola Paunović – ordinacija dentalne medicine

Dr. Nikola Paunović – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 7914989

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod
Šifra ordinacije: 900015853
Status: dom zdravlja

Adresa: Davor, Ivana Gundulića 35
Broj i naziv pošte: 35425 Davor

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2098