Dr. Nikolina Jerković – ordinacija dentalne medicine

Dr. Nikolina Jerković – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 347531

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 900023422
Status: dom zdravlja

Adresa: Solin, Žižić Dr.martina 6
Broj i naziv pošte: 21210 Solin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1806