Dr. Opća Medicina1 Dz Donji Miholjac – ordinacija opće medicine

Dr. Opća Medicina1 Dz Donji Miholjac – ordinacija opće/obiteljske medicine
Šifra liječnika: 9991034

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 900021314
Status: dom zdravlja

Adresa: Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24
Broj i naziv pošte: 31540 Donji Miholjac
Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2008

Dr. Opća Medicina1 Dz Donji Miholjac – pokazatelji uspješnosti*

*prema indikatorima HZZO-a (KPI – uspješnost rada doktora, QI – kvaliteta rada doktora)

Stopa bolovanja <=2.5: da Propisivanje lijekova na recept (po stopi 1,0 prema dobnoj strukturi): da Upućivanje za specijalističku zdravstvenu zaštitu (≤ 0,021 po osig. osobi/mjesec): da Upućivanje u primarni laboratorij - broj lab pretraga (≤ 850 mjes.): da Vođenje panela kroničnih bolesti (prosječno 1 dnevno): ne Peer grupa: da Preventivni programi (prosječno 1 dnevno): da Skupna praksa (najmanje 2 tima): ne Savjetovalište: da Savjetovalište (najmanje 10 x god.): da eZdrasvstvo (najmanje 1 eNaručivanje mjesečno): da Naručivanja pacijenta u zadani termin: da Uzimanje uzoraka za primarnu laboratorijsku dijagnostiku: da Telefonska konzultacija (najmanje 1 sat dnevno): da


Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju