Dr. Paula Lunić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Paula Lunić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 335495

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 408340835
Status: koncesija

Adresa: Đurđenovac, Kolodvorska 2
Broj i naziv pošte: 31511 Đurđenovac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2104