Dr. Pedijatrija6 Dz Zagreb-Istok – pedijatrijska ordinacija

Dr. Pedijatrija6 Dz Zagreb-Istok – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 9997185

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900025840
Status: dom zdravlja

Adresa: Gornja Dubrava, Ljubijska Ulica 60
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1265