Dr. Rafael Marđokić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Rafael Marđokić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 312266

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 762376236
Status: koncesija

Adresa: Podsljeme, Isce 13A
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1536