Dr. Renata Orlović-Poljak – ginekološka ordinacija

Dr. Renata Orlović-Poljak – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0152463

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Bjelovar
Šifra ordinacije: 280728077
Status: koncesija

Adresa: Bjelovar, Antun Mihanović 8
Broj i naziv pošte: 43000 Bjelovar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7831