Dr. Sabina Galić – ginekološka ordinacija

Dr. Sabina Galić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0186575

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 342134213
Status: koncesija

Adresa: Osijek, Otokara Keršovanija 22
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 4670