Dr. Šandor Poc – ordinacija dentalne medicine

Dr. Šandor Poc – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 336734

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 215721578
Status: koncesija

Adresa: Kneževi Vinogradi, Ulica Hrvatske Republike 5
Broj i naziv pošte: 31309 Kneževi Vinogradi

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2559