Dr. Sandra Glumac – ordinacija dentalne medicine

Dr. Sandra Glumac – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 343072

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 035903597
Status: koncesija

Adresa: Ernestinovo, Ernestinovo, Školska 2
Broj i naziv pošte: 31216 Antunovac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1942