Dr. Sania Drolc – ordinacija dentalne medicine

Dr. Sania Drolc – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 334588

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 057505756
Status: koncesija

Adresa: Velika Gorica, Zagrebačka 47
Broj i naziv pošte: 10410 Velika Gorica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2282