Dr. Sanja Mihaljčić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Sanja Mihaljčić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 350575

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 261326139
Status: koncesija

Adresa: Osijek, Školska 2
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2358