Dr. Saša Nikolić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Saša Nikolić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 330345

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 432443240
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Riva Boduli 1
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1436