Dr. Selmina Lelić Šahović – medicina rada

Dr. Selmina Lelić Šahović – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: KRAPINSKO-ZAGORSK
Status: dom zdravlja

Adresa: Ulica Dr. Mirka Crkvenca 1
Broj i naziv pošte: 49000 Krapina

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: