Dr. Senka Talajić – ginekološka ordinacija

Dr. Senka Talajić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0090620

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 043104312
Status: koncesija

Adresa: Split, Kavanjinova 2
Broj i naziv pošte: 21000 Split

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 4699