Dr. Sergea Muškić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Sergea Muškić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 329681

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 086208624
Status: koncesija

Adresa: Donji Grad, Ulica Kneza Mislava 15
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2281