Dr. Šime Paparić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Šime Paparić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0066405

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 410541052
Status: koncesija

Adresa: Rab, Palit, Palit 143 A
Broj i naziv pošte: 51280 Rab

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1245