Dr. Snježana Angebrandt – pedijatrijska ordinacija

Dr. Snježana Angebrandt – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0121487

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 211321133
Status: koncesija

Adresa: Đakovo, P.preradovića 2
Broj i naziv pošte: 31400 Đakovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1685