Dr. Sonja Mihalec – pedijatrijska ordinacija

Dr. Sonja Mihalec – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0058033

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 188118810
Status: koncesija

Adresa: Zaprešić, Ulica Baltazara-Adama Krčelića 10
Broj i naziv pošte: 10290 Zaprešić

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1296