Dr. Stjepan Filipović Grčić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Stjepan Filipović Grčić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 339059

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 002800284
Status: koncesija

Adresa: Sinj, Vrlička Ulica 40/I
Broj i naziv pošte: 21230 Sinj

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2371