Dr. Stomatologija4 Dz Našice – ordinacija dentalne medicine

Dr. Stomatologija4 Dz Našice – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 9999744

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 900021209
Status: dom zdravlja

Adresa: Đurđenovac, Kolodvorska 2
Broj i naziv pošte: 31511 Đurđenovac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2125